Wim van Oort

Persoonlijk

Ik ben een generalist met brede ervaring op het terrein van procesbegeleiding, organisatie- & cultuurverandertrajecten, teamontwikkeling, management & leiderschap, communicatie en coaching. Mijn eerste werkervaring heb ik opgedaan bij twee projecten in Tanzania (1980-1988): een onderwijsproject (opzetten van een landbouwschool en schoolboerderij) en een plattelands- ontwikkelingsproject (duurzame voedselproductie bij valleilandbouw). Daarna heb ik 12 jaar gewerkt bij een trainingsorganisatie in Bergen, bij de afdeling Plattelandsontwikkeling en bij de afdeling Personeel & Organisatie. Sinds 2001 werk ik als zelfstandige. Zelf mijn eigen koers bepalen en vorm geven aan het ondernemerschap spreekt mij erg aan. Ik ben gehuwd met Tiny Ros en we hebben samen drie zonen.

Opleiding

Ik investeer veel in opleidingen en deskundigheidsbevordering, zie dat als een impuls voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en voor de ontwikkeling in mijn werk. Voorbeelden zijn:

Ik neem deel aan intervisiegroepen toegespitst op coaching, organisatieontwikkeling, leiderschap & management en levensvragen.

Wijze van werken

Ik heb oog voor het unieke van iedere organisatie en ieder mens. Ik ben in staat snel vertrouwen te scheppen en mensen te inspireren om in beweging te komen én blijven. Goed luisteren, benoemen van dat wat niet wordt uitgesproken, doorvragen tot de kern van de zaak én structureren behoren tot mijn kwaliteiten. Betrokken en enthousiasmerend, zoekend naar bronnen van energie. Praktisch en realistisch en bovendien goed in organiseren.

Zorgvuldig spreken, onverbloemd,
creëert rust en ontegenzeglijk kracht.
Daar wie onverbloemd spreekt, betrokken van aard,
zichzelf verwerkelijkt en anderen aanzet tot diepere nadenkendheid.
(Handreiking, juni 2007)