Tiny Ros

Persoonlijk

Coaching, begeleiding van persoonlijke ontwikkelingstrajecten en emotie- en stressmanagement beslaan het merendeel van mijn werkzaamheden. Mijn eerste werkervaring heb ik opgedaan in Ghana (Primary Healthcare) en Tanzania (voorlichting en projectmanagement bij een vrouwenprogramma). Daarna heb ik 13 jaar gewerkt bij de Regionale Thuiszorg, o.a. voorlichting en diverse cursussen. Sinds 2002 werk ik als zelfstandige samen met Wim. Wij zijn gehuwd en we hebben drie zonen.

Opleiding

Na mijn opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) heb ik mij op diverse wijze verder ontwikkeld. Belangrijke opleidingen zijn:

Ik neem deel aan studie- en intervisiegroepen om mijn nieuwe kennis te oefenen en praktische ervaringen te delen.

Wijze van werken

Mijn roots liggen in de gezondheidszorg, vandaar dat vitaliteit en gezondheid een belangrijke invalshoek zijn bij mijn werkzaamheden. Ik ben open, heb een sterk inlevingsvermogen en oprechte betrokkenheid. Ik werk vanuit concrete vragen, uitgaande van wat er in het hier en nu aan de orde is. Ik help zicht te krijgen op wat op onderliggend energetisch niveau speelt en weet mensen te enthousiasmeren om aan de slag te gaan met datgene wat aan de orde is.

De kwaliteit van leven
valt niet op te tellen
binnen veel doen,
veel beraadslagen,
veel uiterlijke uitdrukking geven aan.
Het ligt verborgen in het innerlijke onaffe,
wat om vervulling vraagt.
(Handreiking)