‘Keuzes gaan niet alleen jezelf aan,
maar ze hebben gevolgen voor veel bredere cirkels om je heen,
omdat je daar mee onlosmakelijk verbonden bent.’
(Irene van Lippe-Biesterfeld)

Beroepscodes

Professionaliteit en ethisch handelen staan hoog in ons vaandel.

Beroepscode

Wij hanteren de beroepscode van NVO2, de Nederlandse Vereniging van HRD-Professionals in Ontwikkelen en Opleiden.
De leden van NVO2 zijn werkzaam op het terrein van het duurzaam ontwikkelen van talenten in de context van (arbeids-) organisaties en vormen een levendig netwerk. Zie www.NVO2.nl.

Ethische code

Wij handelen volgens de code van de Vereniging Ethische Kring voor Trainers, Adviseurs, Coaches en Therapeuten (EK-TACT).
Deze Ethische Kring bestaat uit een netwerk van professionals op het gebied van coaching, training en begeleidingswerk, met als doel het bevorderen van ethisch verantwoord werken en stimuleren van professionele kwaliteit. Zie www.ethischekring.nl.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Wij hebben de audit die wordt uitgevoerd door de onafhankelijke certificerende instelling CPION succesvol doorlopen en staan nu geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daardoor zijn we een erkende instelling voor de uitvoering van kort beroepsgericht onderwijs en vrijgesteld van BTW voor die activiteiten. Zie www.crkbo.nl.