‘Een team bereikt alleen via forming en storming de volwassen fasen norming en performing’

Teamontwikkeling
Samenwerken vanuit verscheidenheid

Een team is een groep van unieke individuen die binnen een organisatie, onder gezamenlijk erkend leiderschap, samen werken aan een gezamenlijk gestelde taak en doel.

De manier van samenwerken en de onderlinge verhoudingen bepalen voor een groot deel de teamprestaties. Als individueel groepslid wil je weten waar je aan toe bent, welke taken van je verwacht worden en wat je eigen plek is. Dat vereist heldere doelen, werkafspraken en duidelijkheid over omgangsvormen. Kunst is om vervolgens een goede balans te vinden tussen gezamenlijke betrokkenheid en individuele verschillen. Elkaars kwaliteiten optimaal benutten, vanuit respect voor ieders eigenheid en vervolgens meerwaarde creëren.

Onze benaderingswijze van de teamontwikkeling is afhankelijk van de ontwikkelingsfase van het team en specifieke zaken die spelen: