Gedacht is niet hetzelfde als Gezegd
Gezegd betekent niet altijd Gehoord
Gehoord wil nog niet zeggen Begrepen
Begrepen is geen garantie voor Acceptatie
Acceptatie wil nog niet zeggen Gedaan

Professionalisering

Wij organiseren en verzorgen ondersteuning bij uiteenlopende professionaliseringstrajecten:

Communicatie

Communiceren start met contact, oprechte interesse en respect voor de ander. Communiceren vraagt inlevingsvermogen, een luisterend oor, de juiste interpretatie, doorvragen tot de kern en zeggen wat je te zeggen hebt. De juiste woorden geven aan je intentie. Houding, mimiek en wijze van spreken spelen daarbij een belangrijke rol.

Ons aanbod bestaat uit:

Presentatie en profilering

Op authentieke wijze presentaties een persoonlijke kleur geven. Het optimaal inzetten van stem en expressiemogelijkheden. Toehoorders boeien door gebruik te maken van eigen kracht en passie. Het aangaan van een dialoog met het publiek.

Beïnvloeden

Vanuit respect voor de ander op een flexibele manier verschillende beïnvloedingsvaardigheden hanteren en strategisch handelen. Inzicht krijgen in het politieke krachtenveld binnen en buiten de organisatie, een persoonlijke beïnvloedingsstijl ontwikkelen en win-winsituaties creëren.

Adviseren

Inlevingsvermogen combineren met inbreng van eigen deskundigheid. Je eigen toegevoegde waarde kennen en deze optimaal benutten. Investeren in het opbouwen van vertrouwensrelaties en weten om te gaan met weerstand en kritiek. Adequaat reageren in de verschillende fasen van het adviesproces. Twijfel bij de ander weten om te buigen in acceptatiekansen. De eigen adviesstijl polijsten.
Eigen praktijkcasuïstiek staat centraal.

Onderhandelen

Wederzijdse belangen inzichtelijk maken en adequaat reageren in de verschillende onderhandelingsfasen. Leren omgaan met spanning tijdens de onderhandelsituatie. Creatieve oplossingsmogelijkheden inzetten en win-winsituaties creëren.
Praktijkcasuïstiek is het uitgangspunt.

Energie & stressmanagement

Zicht krijgen op werkstressoren en energiebronnen en hun invloed op werkstress en arbeidsplezier. De beleving van werkdruk, mentale taakeisen en werk/thuisbalans nader onderzoeken. Leren energielekken in de eigen werk- en thuissituatie te analyseren en negatieve stress doelgericht aan te pakken, externe stressbronnen te beïnvloeden en tijd effectiever en efficiënter te beheren. Centraal staat zelfmanagement, zorgen dat niet de situatie jou, maar jij de situatie bepaalt. Met minder inspanning, meer voor elkaar krijgen.