‘De achtbaan is mijn leven,
het leven is een heftig en verblindend spel,
het leven is parachute springen, het is risico nemen, vallen en weer opstaan,
het is bergbeklimmen, je eigen top willen bereiken,
en onvoldaan en teleurgesteld zijn als dat je niet lukt.’
(Paulo Coelho)

Levensfase-activiteiten

Levensfasebeleid richt zich op het optimaal en duurzaam inzetbaar en gemotiveerd houden van medewerkers gedurende hun gehele arbeidsloopbaan. Rekening houden met verschillen in leeftijd en levensfase, persoonlijke wensen en diversiteit tussen mensen. Aandacht schenken aan veranderende behoeften bij een langer dienstverband.

De kunst is te komen tot een goede match:

Daar ligt een uitdagende en veelzijdige taak voor P&O: adviseren van het management, beleid ontwikkelen voor een goed instrumentarium voor levensfasebeleid en leidinggevenden ondersteunen.

Uitdaging

Organisaties staan voor een grote opgave bij het aantrekken, behouden en motiveren van medewerkers. De verwachting is dat de druk op de arbeidsmarkt de komende jaren zal toenemen. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

Investeren in psychologische contracten

Medewerkers vinden niet alleen arbeidsvoorwaarden belangrijk, maar ook de waardering en erkenning die zij krijgen voor hun bijdrage aan de organisatie. Wanneer de medewerker voldoende aandacht, respect en waardering ondervindt zal deze zich optimaal inzetten en is de betrokkenheid en loyaliteit groot. De bereidheid harder te werken, zich flexibel in te zetten en zich blijvend te ontwikkelen zal toenemen. Ook op deze punten is een balans nodig tussen geven en terugkrijgen. Dat vergt van de leidinggevende inzicht in iemands psychologisch contract met de organisatie, weten wat de medewerker belangrijk vindt, loopbaanwensen en werktevredenheid. Wij ondersteunen P&O bij het onderzoeken hoe psychologische contracten vorm te geven en welke instrumenten daar bij passen.

Procesmatige aanpak

Levensfasebeleid heeft alleen kans van slagen bij een breed draagvlak. Dat vraagt een participatieve benadering en maatwerk. Een continue dialoog tussen leidinggevende en medewerker en tussen medewerkers onderling. Diversiteit en potentieel binnen de organisatie samen ontwikkelen en organisatie- en individuele belangen afstemmen. Als ervaren procesbegeleiders kunnen wij de afdeling HR/P&O en leidinggevenden adviseren en ondersteunen in de begeleiding van dit proces.

Begeleiding en advisering

De ondersteuningsbehoefte die bedrijven en organisaties nodig hebben verschilt sterk. In overleg brengen wij gewenste doelen en aanpak in kaart. Onze betrokkenheid en rol stemmen wij daarop af. Voorbeelden zijn: