Hij die anderen kent heeft kennis,
hij die zichzelf kent heeft wijsheid.
Hij die anderen overwint heeft macht,
hij die zichzelf overwint heeft kracht.
(Dao De Jing)

Leiderschap & Management

We leven in een tijd van grote veranderingen en snelle ontwikkelingen op allerlei niveaus. Dat vraagt een nieuwe vorm van leiderschap. Authentieke leiders die zelfbewust zijn, veerkrachtig, optimistisch, hoopgevend en die een hoogstaande moraal hebben. Mensen die zich bewust zijn van hun eigen en andermans identiteit en van de context waarbinnen gewerkt wordt.

Primair is de leider ondersteunend en dienstbaar aan zijn team in het uitoefenen van groepstaken: voorwaarden scheppend en faciliterend, ruimte creërend én bewakend, zodanig dat groepsleden hun verantwoordelijkheden (taken en rollen) zelf oppakken en waar maken.

Authentiek leiderschap is veelvragend en uitdagend tegelijkertijd. Het vraagt het vermogen om:

Wij ontwikkelen in overleg leiderschap & management-trajecten die aansluiten bij de actuele vragen die op dit moment binnen uw organisatie aan de orde zijn. Voorbeelden zijn:

Wij werken aan de ontwikkeling van systemisch leiderschap in organisaties via management- en organisatieopstellingen. Dit is een nieuwe methodiek om inzicht te krijgen in complexe situaties en veranderingen aan te brengen in onderliggende processen in organisaties en leiderschapsgedrag. Nadere informatie leest u in de bijlage management- en organisatieopstellingen.

Trainingen en ontwikkeltrajecten verzorgen wij voor hoger management, middenkader en operationeel leidinggevenden.

Leiding geven aan anderen start met persoonlijk leiderschap, leiding geven aan jezelf. Dat vraagt zelfkennis en inzicht in de eigen gedragspatronen, waarden en normen, overtuigingen, drijfveren, angsten en emotionele reacties.

Meer over onze visie leest u in het document Visie op leiderschap.